Licenties van Dutcheagleradio

Licenties: Dutcheagle Internetradio beschikt over alle licenties om te mogen uitzenden op het internet.

Buma/Stemra is de organisatie die in Nederland de belangen van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers behartigt. Belangen op het gebied van muziekauteursrecht. Vrijwel alle componisten, tekstdichters en muziekuitgevers in Nederland zijn rechtstreeks aangesloten bij Buma/Stemra.

SENA stelt zich ten doel, zonder winstoogmerk voor zichzelf, het behartigen van materiële en immateriële belangen van uitvoerende kunstenaars en producenten terzake van de uitoefening en handhaving van hun naburige rechten.

Het licentienummer:
Ingangsdatum:

Sena licentienummer:
Ingangsdatum:

Heb je vragen hierover?

Mail dan naar: radio[at]dutcheagleradio.nl

De Licentie nummers zullen binnenkort op deze pagina verschijnen!